Wycinanie laserowe

Z czym wiąże się wycinanie laserowe?

Proces cięcia, polega na pokonaniu spójności artykułu. Ten proces, wymaga dostarczenia energii, jednak ze względu na rodzaj energii, oznaczamy wycinanie mechaniczne, wycinanie gazowe, wycinanie strumieniem wody, wycinanie laserem. Wycinanie laserowe (https://ciecielaser.pl/wycinanie-laserowe-rur-i-profili/), to proces, za pomocą którego można wykonać chociażby najmniejsze składniki z ogromną dokładnością. Może odbywać się na kilka typów (spalanie, sublimacja, topienie artykułu). Dobór formy, zależy od cech artykułu.

Reguła funkcjonowania lasera tnącego

Laser, to skoncentrowana smuga promieniowania, wydająca dużą ilość energii oraz rozsyłająca ją na niewielkiej przestrzeni. W czasie kontaktu, dochodzi do konkretnego oraz bardzo kontrolowanego wycinania, za sprawą przekazania energii na cięty produkt. W efekcie tego, dopuszczalne jest tworzenie trudnych modeli, jakie nie jedynie za każdym razem mają te same rozmiary, dzięki automatycznemu zarządzaniu laserem.

Wycinanie laserowe natomiast pozostałe technologie obróbki

Wycinanie laserowe, to niewątpliwie nie jedyna technologia obróbki innego typu produktów. Prócz tejże technologii, charakteryzuje się też wycinanie tlenowe, plazmowe oraz strumieniem wody. Oraz tak, wycinanie tlenowe sprawdza się tylko w wypadku produktów o większej grubości, np. ponad 25 mm. W przeciwnym wypadku, produkt może wykazać się za cienki na działanie płomieni, co z kolei może powodować innego typu zniekształcenia, jak i wady produktu. Wycinanie plazmowe jednak, przy niezwykle dużych kosztach wytworzenia, nie zapewnia za wysokiej klasy wyciętych krawędzi (zwłaszcza, jeżeli metal jest bardzo delikatny).

Laserowe wycinanie blach – zalety

Wycinanie laserowe, ma co najmniej parę ważnych korzyści, jakie powodują, iż jest to teraz najchętniej stosowana technologia obróbki blach. Przede wszystkim, jest to niezwykle dokładna technologia, dzięki czemu zminimalizowana jest ilość niepotrzebnych odpadów, natomiast zwiększa się skuteczne zastosowanie całego produktu. Krawędzie są równec jak i czyste, nie należy zatem poprawiać cięć, co także przemieszcza się na ostateczny czas wykonania zlecenia.

Zlecenia na wycinanie laserem

Do najnowszych oraz jednocześnie najlepszych rodzajów obróbki produktów (metalowych i pozostałych), należy wycinanie laserowe. Łącząc to ze sobą, dostajemy części w całości pewne, mocne, natomiast również tanie w uformowaniu (wyjątkowo przy zleceniu większej ich liczby). Co więcej, laserowe wycinanie blach, to także usługa wyróżniająca się niedługim czasem czekania, szczególnie, jeżeli jest realizowana poprzez profesjonalnego oraz wykwalifikowanego fachowca.